Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

INSTRUKCJA

Do poruszania się po podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP) słuźy Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na Kategorie, które gromadzą informacje z poszczególnych działów tematycznych. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy kategorii i wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje dla danej kategorii wyświetlają się w prawej części ekranu. Niektóre teksty są dostępne takźe w postaci plików i mogą być pobierane przez czytelnika strony.
W dolnej części Menu znajduje się moduł wyszukujący pozwalający uźytkownikom w łatwy sposób znaleźć potrzebną informację. Aby wyszukać potrzebną informację naleźy wpisać szukaną frazę w oknie modułu wyszukującego a nastęnie lewym przyciskiem myszy wcisnąć klawisz "Szukaj". Jeśli wpisana fraza została zdefiniowana przez administratora strony wyszukiwarka we środkowej części ekranu zwróci adresy znajdujące szukaną frazę.


Dokument utworzyny przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument przeglądano: 1338 razy.